top of page

Brug corona-pandemien som udgangspunkt til
at undervise i demokrati og menneskerettigheder  

Corona-pandemien er en oplagt anledning til at undervise elever i udskolingen i menneskerettigheder og demokrati. Dette forløb giver eleverne viden om, hvordan pandemien har sat menneskerettigheder over hele verden under pres og har ændret ved love og demokratiske beslutningsprocesser. Undervisningsmaterialet egner sig både til forløb i samfundsfag og historie samt til tværfaglige forløb.

Eleverne får indblik i, hvilke rettigheder de selv har, og reflekterer over, hvad disse rettigheder betyder for deres liv og hverdag, og hvordan rettighederne har været påvirket under corona-krisen. Derved kan de koble deres egne erfaringer fra pandemien sammen med en generel forståelse for menneskerettigheder og demokrati.  
 

Eleverne lærer, hvordan menneskerettighederne blev til, og hvilken status de har i Danmark. De lærer også, hvilke instanser der holder øje med og kæmper for menneskerettighederne, og at menneskerettighederne er vigtige for, at samfundet og demokratiet kan fungere.
 

FORLØBET TRIN FOR TRIN:
 

 

TRIN 1) Intro – dine rettigheder
 

Eleverne får indblik i, hvilke rettigheder de selv har og reflekterer over, hvad disse rettigheder betyder for deres liv og hverdag, samt hvordan rettighederne blev påvirket under corona-krisen.

Forforståelse: Spørg eleverne, om de kender til nogle af deres egne rettigheder.

Tidsforbrug: 1 lektion.

TRIN 2) Menneskerettigheder generelt
 

Eleverne lærer, hvordan menneskerettighederne blev til, hvad de går ud på, og hvilken status menneskerettighederne har i Danmark. De lærer også, hvilke instanser der holder øje med og kæmper for menneskerettighederne, og at menneskerettighederne er vigtige for, at samfundet og demokratiet kan fungere. 

Forforståelse: Spørg eleverne, om de kender til nogle af menneskerettighederne.

Tidsforbrug: 2-3 lektioner.

TRIN 3) Pandemien - hvad skete der ude i verden?
 

Eleverne lærer, at der blev indført særlove, som indskrænkede folks frihed, truede retten til privatliv og ændrede straffene for at overtræde loven. Eleverne får indblik i, hvordan disse lovændringer har påvirket folks rettigheder rundt omkring i verden, og at der kan være nogle helt særlige tilfælde, hvor det kan være i orden at overskride menneskerettighederne.

Forforståelse: Spørg eleverne, om de har nogle bud på, hvordan corona-krisen påvirkede menneskerettighederne rundt omkring i verden. 

Tidsforbrug: 2 lektioner.

TRIN 4) Gruppearbejde om brud på rettigheder
 

Eleverne bliver inddelt i grupper, som hver især arbejder videre med en af følgende rettigheder, og hvordan denne rettighed er blevet påvirket under corona. 

 • Retten til ytringsfrihed

 • Retten til privatliv

 • Retten til at have indflydelse på politik

 • Retten til at forsamle sig

 • Retten til undervisning. 
   

Tidsforbrug: 3-4 lektioner.

TRIN 5) Grupperne fremlægger deres arbejde
 

Grupperne forbereder en præsentation på 10-15 min. om deres arbejde med corona-krisens påvirkning af den konkrete rettighed. De fremlægger for resten af klassen, hvorefter der lægges op til debat i plenum om, hvilken betydning en verdensomspændende krise som corona-pandemien kan have for samfundet, menneskerettighederne og for demokratiets beståen. 

Tidsforbrug: 3-4 lektioner.

Om materialet

 

Fag:

Samfundsfag og historie.
 

Samlet tidsforbrug: 
11-14 lektioner á 45 minutter. 
 

Læringsmål: 

 

Eleverne opnår:

 • Viden om menneskerettighederne og deres historie.
   

 • Viden om demokrati og internationale organisationer som FN og EU.
   

 • Kendskab til, hvordan Covid-19 fik indflydelse på menneskerettighederne, og hvordan forskellige lande tacklede pandemien. 
   

 • Træning i at reflektere og diskutere en samfundsfaglig problematik som corona-krisen og dens konsekvenser.
   

 • Træning i at videreformidle samfundsfaglige problematikker.

Kun 45 procent af eleverne i 6.-10. klasse ved noget eller meget om deres rettigheder.

To ud af fem elever i 6.-10. klasse kan ikke komme i tanke om en eneste rettighed. 

bottom of page