top of page

Brud på retten til undervisning

 

På grund af corona-pandemien blev børn og unge over hele verden sendt hjem fra skole. I mange lande ændrede man undervisningen, så den kunne foregå online.


For nogle børn var det måske meget rart, at de kunne slippe for at tage bussen tidligt om morgenen eller få lov til at sove længere. Men andre savnede deres klassekamerater eller havde svært ved at bevare motivationen for at lære. Det er også vigtigt at huske på, at ikke alle børn og unge har haft adgang til internet, hvilket har forhindret dem i deltage i online-undervisningen. 

I FN's Verdenserklæring står der, at alle skal have ret til en god og gratis undervisning. Det betyder, at skolen ikke kun skal være for de rige eller de mest intelligente. Skolen er for alle. 

For at undervisningen skal være god, skal den kunne forskellige ting. For det første skal den lære jer nogle grundlæggende færdigheder såsom at læse, regne og skrive. Dernæst skal undervisningen give jer mulighed for at lære et håndværk, hvis man gerne vil det. Det kan være, man drømmer om at blive tømrer, maler eller kok.

For det tredje skal undervisningen sigte efter at udvikle jeres fulde personlighed. Det betyder, at undervisningen skal lære jer at blive gode mennesker, der kan tænke selv og udvise respekt for andre mennesker. 

 

I 191 lande var skolerne lukket ned under corona-pandemien...

På verdensplan var over 1,5 billion elever sendt hjem fra skole...

For over 168 millioner børn varede nedlukningen af skolen i mere end et år...

Museum 3
Elevspørgsmål
 
 • Hvordan oplever I, at undervisningen er med til at udvikle jeres personlighed?
   

 • I hvilke situationer var det umuligt for undervisningen at udvikle jeres personlighed under pandemien?
   

 • Hvilke fordele kan der være ved online undervisning i forhold til den fysiske undervisning, som foregår på skolen?
   

 • Hvilke konsekvenser havde det for dig og dine kammerater, at I ikke mødtes fysisk i lange perioder under pandemien?

?

Radio-skoler i Rwanda og Malawi 

Hvad ville I sige til, hvis al undervisning foregik via en radio? Det var hverdag for mange børn og unge i afrikanske lande som Rwanda og Malawi under corona-pandemien. De kunne hverken se eller snakke med deres lærere eller klassekammarater over computeren. De kunne kun høre stemmen fra en underviser, som prøvede at guide dem igennem forskellige øvelser. 

Måske lyder det mærkeligt at gennemføre undervisning over radio. Det har i hvert fald mange ulemper. Men da 82 procent af eleverne i de afrikanske lande syd fra Sahara-ørkenen ikke havde adgang til internet, var landenes regeringer nødt til at tænke i andre løsninger end online-undervisning.   

shutterstock_1175241496.jpg

Den normale skolegang, som her i Malawi, var aflyst under corona, og flere steder måtte undervisningen foregå via radio, fordi eleverne ikke havde adgang til internet. Foto: Shutterstock

Skolenedlukning skaber større ulighed i USA

Som en af verdens største supermagter kunne man let tro, at corona-krisen ikke ville gå så hårdt ud over USA's elever. Og hos de mere velstillede dele af befolkningen har det heller ikke været et stort problem at omstille til online-undervisning. Men i dårligere stillede familier har mange børn og unge ikke haft adgang til en computer. Det har gjort det svært at følge med i undervisningen.
 

En af konsekvenserne ved covid-19 er derfor, at den kløft, der i forvejen var mellem USA's elever, kun er blevet større. Desuden rammer denne ulighed ned i en race-problematik, fordi en større del af de dårligst stillede familier uden adgang til computere har afrikansk eller latinamerikansk baggrund. 

 

En god nyhed er, at skolenedlukningen har skabt øget opmærksomhed om den ulighed, der præger USA's elever i forhold til deres baggrund. Efter coronaens første bølge prøvede mange skoler at række ud til deres elever og give dem adgang til computere, så de var bedre forberedte på coronaens anden bølge. 


 
 

shutterstock_1737558560.jpg

Langt fra alle amerikanske skolebørn har adgang til computer, og det skabte stor ulighed i befolkningen under corona. Foto: Shutterstock

Retten til undervisning i Danmark

 

Under corona-pandemien oplevede I selv, hvordan man prøvede at sikre jeres ret til undervisning, selvom I var sendt hjem fra skole. Det gjorde man ved at omlægge undervisningen, så den kunne foregå online. Til forskel for mange andre lande har langt de fleste elever i Danmark haft adgang til en computer og dermed mulighed for følge online-undervisningen.  


Alligevel har hjemsendelsen fra skolerne også haft en del konsekvenser for danske børn og unge, som kan påvirke dem flere år frem. For det første har nedlukningen haft en negativ effekt for børn og unges læring. En undersøgelse viser, at næsten hver tredje elev følte, at de havde svært ved at følge med i undervisningen under nedlukningen, fordi den foregik online.

 

> Skolemonitor.dk: Knap hver tredje elev har svært ved at følge med i skolen under corona

Derudover har corona-krisen også haft en del negative konsekvenser for børn og unges trivsel. For eksempel har mange danske børn og unge følt sig mere ensomme, fordi de ikke kunne se deres venner i skolen eller i fritiden. Der er også flere børn og unge, som har været påvirket af konflikter i familien, fordi deres forældre også har skullet arbejde hjemmefra. 

 

> Børns Vilkår: Sådan har coronakrisen sat sit aftryk på svigt af børn i Danmark

Hjemmeundervisning og manglende fysisk aktivitet

 

Forskere har fundet ud af, at fysisk aktivitet gavner børn og unges trivsel, sundhed og faglighed. Derfor er der et krav om, skoleelever skal bevæge sig mindst 45 minutter i løbet af skoledagen. 

 

Men under nedlukningen var det en svær opgave at indføre nok bevægelse i undervisningen. Faktisk var det kun halvdelen af skolerne, som formåede at inddrage tilstrækkelig bevægelse i undervisningen, da den foregik online. Dog var der også nogle lærere, som var gode til at finde på øvelser, som man sagtens kunne udføre derhjemme. Det kunne være alt fra yoga til styrketræning og små orienteringsløb i det fri. 

shutterstock_1896982144.jpg

Der er mange måde at være sammen med sine venner på, men mange børn og unge følte sig ensomme under corona, fordi de ikke måtte mødes med deres venner. Foto: Shutterstock

Elevspørgsmål

 • Hvad gjorde I for at bevæge jer nok, da I var hjemsendt fra skolerne under corona-krisen?
   

 • Find eksempler på øvelser og lege, man kan udføre derhjemme, når man har online undervisning.

?

Klik videre og forbered et oplæg om retten til undervisning under corona-pandemien.

bottom of page