top of page

Brud på retten til at forsamle sig i grupper

 

Mennesker har ret til at forsamle sig og mødes i grupper. Men over hele verden er indskrænkningen af menneskets ret til at forsamle sig blevet brugt som et våben mod corona.
 

Også herhjemme har der i perioder været indført forskellige forsamlingsforbud, som bestemte, hvor mange mennesker man måtte mødes med ad gangen. 

shutterstock_1698795406.jpg

Forsamlingsforbud og dermed tomme gader blev en del af folks hverdag som her i New York. Foto: Shutterstock

Voldelige straffe mod udgangsforbud

 

Mange steder rundt om i verden har regeringer indført udgangsforbud for at sikre, at folk ikke forsamlede sig i store grupper. For mange mennesker har det betydet, at de kun kunne gå uden for deres dør, hvis de f.eks. skulle købe mad eller medicin. I Danmark har vi heldigvis ikke haft udgangsforbud, selvom der i perioder har været indført et forsamlingsforbud. 

 

Der er flere eksempler på lande, hvor politiet og andre sikkerhedsstyrker har taget voldelige midler i brug for at få folk til at overholde udgangsforbuddet. I Nigeria er det gået så vidt, at 18 personer har mistet livet. Og i Sydafrika er videoer af politiet, der brutalt går amok på mennesker, der har forbrudt sig mod et udgangsforbud, gået viralt.

I Kina spærrede man folk inde


I Kina tog myndighederne også drastiske midler i brug for at sikre, at folk overholdt udgangsforbuddet. Det gjorde de eksempelvis ved at svejse folks døre til, så de ikke kunne komme ud. Der er efterfølgende blevet lækket videoer, hvor de kinesiske myndigheder går fra dør til dør ved store lejlighedsblokke, hvor de svejser dørene til. På den måde fik de gjort folks hjem til et fængsel. 


> Dr.dk: Desperate læger og lig på gangene: Forbudte videoer viser corona-udbruddet i Kina

Overfyldte fængsler 


I flere lande er mennesker blevet anholdt og sat i fængsel for at have overtrådt et udgangsforbud. For eksempel er omtrent 120.000 mennesker i Filippinerne blevet anholdt for at have overtrådt landets udgangsforbud. Et af problemerne ved anholdelserne er, at fængsler udgør højrisikozoner, fordi mange mennesker er samlet på lidt plads. Det betyder, at man risikerer at øge smittetrykket, selvom anholdelserne netop er foretaget for at begrænse smitten. 

 

Man skal også huske på, at der kan være gode grunde til, at folk ikke overholder et forbud mod at bevæge sig uden for hjemmet. Ofte sker overtrædelserne blandt den fattige del af befolkningen, hvor folk bryder et udgangsforbud, fordi de er sultne og i forvejen kæmper for at overleve. 

FN mener...

 

For at bremse voldelige afstraffelser har FN udmeldt, at det er meget uacceptabelt at skyde eller mishandle nogen for at have brudt et udgangsforbud.

FN har påpeget, at et udgangsforbud netop bør indføres for at redde mennesker og ikke for at skade dem. Derfor giver det ikke mening, at man f.eks. tæsker løs på folk.

 

Ved at skyde eller tæske folk bryder man faktisk flere menneskerettigheder. Alle mennesker har nemlig ret til et liv og til ikke at blive tortureret eller udsat for anden umenneskelig behandling.

shutterstock_1743576578.jpg

I Texas i USA demonstrede folk i maj 2020 over, at deres indsatte familiemedlemmer og venner var ekstra udsatte for covid-19 under pandemien. Foto: Shutterstock

!

Koncert-oplevelser på altanerne


For at kunne samles i en krisetid med forsamlingsforbud blev der i mange lande opført koncerter ude på folks altaner. Den slags koncerter blev f.eks. ret udbredt i Italien, som var hårdt præget af både nedlukning og udgangsforbud i foråret 2020.

Målet med altan-koncerterne var at skabe en form for fællesskabsfølelse i en tid, hvor folk var tvunget til at forblive adskilte. Derudover gav altan-koncerterne også kunstnere mulighed for at udtrykke sig, da alle fysiske koncerter ellers var aflyst. 

Også i Danmark var der flere kunstnere, som gav koncerter i gårde og på åbne pladser, så folk kunne lytte med fra deres vinduer og altaner. 

  

Elevspørgsmål
 
  • Hvad betyder retten til at forsamle sig for de fællekaber, som I indgår i?
     

  • Hvilke nye fællesskaber er I blevet en del af under corona-krisen? Det kunne f.eks. være nogle online-platforme.
     

  • Hvad gjorde I for at holde kontakten til jeres venner under nedlukningen i Danmark?
     

  • Oplevede I, at der var nogle arrangementer, som I skulle have deltaget I, der blev aflyst under corona-pandemien?

?

Når ikke man kunne samles for at gå til koncerter og andre arrangementer, kunne man måske været så heldig at overvære en koncert fra sin egen altan. 

Forsamlingsforbud i Danmark

I Danmark fik pandemien sat forsamlingsfriheden under pres. Både ved coronaens første og anden bølge indførte regeringen nemlig en grænse for, hvor mange man måtte være samlet ad gangen på offentlige steder. Det betød, at det var slut med at gå i fitnesscenter, tage på festivaler og deltage i andre større arrangementer.

Forsamlingsforbuddet gjaldt ikke for private hjem, så her var der ingen regler for, hvor mange man måtte være samlet. Til gengæld opfordrede regeringen til, at man prøvede at begrænse sin omgangskreds og droppede store påskefrokoster, konfirmationer og andre private fester. Der blev talt om, at man skulle vælge en lille 'boble' af mennesker, som man valgte at se under pandemien. 

 

For at efterleve kravet om at finde den rette balance mellem hensyn til menneskerettigheder og bekæmpelsen af corona måtte regeringen hele tiden justere grænsen for, hvor mange man måtte samles ad gangen. Forbuddet blev først sat til 1.000 personer,  så kom det ned på 100, og på et tidspunkt var det helt nede på fem personer. Til gengæld slap vi for, at der blev indført udgangsforbud, som det skete i mange andre lande. 

 

shutterstock_1730303287.jpg

Måske oplevede nogle af jer, at jeres fitnesscenter lukkede ned under corona. Foto: Shutterstock

Klik videre og forbered et oplæg om forsamlingsforbud under corona-pandemien.

bottom of page